Priorytetem naszego przedszkola jest wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka

Rekrutacja do publicznych przedszkoli 
w brzegu